Zapojte sa do súťaže a vyhrajte bezplatné Dianetické sedenie

Slovo Dianetika pochádza z gréckych slov dia (cez) a nous (duša). Mohli by sme povedať, že Dianetika znamená to, čo duša spôsobuje telu. Poskytuje odpovede na najdôležitejšie záhady mysle s dôkladne overenou metódou, ktorá zvyšuje duševné zdravie, inteligenciu, sebaistotu a všeobecnú pohodu (duševnú i fyzickú) . Dokáže odstrániť nechcené vnemy, nepríjemné emócie a choroby spôsobené mysľou, ktoré obmedzujú šťastie a život človeka. Dianetika je postavená na základných princípoch, ktoré sa dokáže ľahko naučiť a aplikovať ktokoľvek (ako to už urobili milióny ľudí). Je to cesta k spokojnej, šťastnej, vysoko inteligentnej ľudskej bytosti. 

Dianetika teda odhaľuje a zvláda vplyv mysle na telo a takto pomáha priniesť úľavu od nechcených pocitov a emócií, nehôd a chorôb spôsobených zvýšeným duševným napätím.

Objavy a odhalenia, ktoré umožnili zformulovanie princípov Dianetiky si vyžadovali celé dekády presného výskumu a starostlivého testovania.

Faktom je, že existuje jediný zdroj vašich problémov, stresov, nešťastia a pochybností o sebe. Nazýva sa reaktívna myseľ – skrytá časť vašej mysle, v ktorej sú uložené všetky negatívne zážitky, ktoré sú ako automatické programy spúšťané bez vašej kontroly.

Naša myseľ každú sekundu, okamih za okamihom, zaznamenáva údaje použitím takzvaných mentálnych obrazových záznamov. Tieto záznamy sú 3D, obsahujú farbu, zvuk, vôňu, pocit, emóciu ako aj všetky ostatné vnemy. Taktiež obsahujú naše rozhodnutia a úvahy.

Dianetická terapia je vysoko účinná psychoterapeutická metóda, pomocou ktorej je možné osloviť psychické aj fyzické problémy, ktoré nás v živote trápia. Ide o rôzne bolesti na tele, poruchy, choroby, alergie, prežité traumy alebo tragédie, fóbie, rozchody, rozvody, straty blízkych a pod. Taktiež je ňou možné efektívne osloviť rôzne bolesti duše, duševné poruchy, závislosti, úzkosti, depresie, osobnostné a vzťahové problémy, opakujúce sa problémy a modely v našom živote, ktoré nás krátkodobo či dlhodobo sprevádzajú a znižujú kvalitu nášho žitia.

V priebehu života všetci prežívame svoje malé či veľké traumy, máme skryté zákutia vo svojej duši, kam nechceme nikoho nechať ani len nahliadnuť a kam si nedovolíme nahliadnuť ani my sami. Kladieme si celú radu otázok, na ktoré nenachádzame odpovede a často trpíme.

Prechádzate udalosti, ktoré sa vám stali. V uvoľnenom bdelom stave si vybavujete nedávne situácie, spomienky z detstva, z obdobia pred narodením, dokonca z minulých životov alebo z priestoru medzi životmi.

Terapia prebieha pri vedomí, takže si budete plne uvedomovať presne čo sa s vami deje počas celého sedenia. Ideme len do minulosti, ktorú ste už raz prežili, preto z určitého pohľadu to nie je pre vás nič nové. Nový môže byť postup, ktorým sa do minulosti dostávame. Skúsenosť ukazuje, že po prvých sedeniach si osvojíte všetky techniky, s ktorými s terapeutom pracujú a nebudú postupne pre vás ničím neznámym.

V terapeutickom procese sa používajú techniky na základe asociatívneho vybavovania si informácií z minulosti. Celá terapia prebieha pri vedomí v uvoľnenom stave. Počas terapie nie je používaná žiadna technika na umelé alebo cielené zníženie vedomia, takže ani hypnóza.

Cieľom dianetickej terapie nie je ani zisťovať ani potvrdzovať existenciu minulých životov. Jedným z princípov Dianetiky, že „terapeut (auditor) nevyhodnocuje vaše vybavované informácie“. Z toho vyplýva, že ak sa vám vybavia informácie, ktoré zjavne nepatria do prežitkov z vášho života je to v poriadku a sú štandardne spracované. Tento postup zaručí efektívne riešenie a výsledok terapie. Technikami terapie sa dokážete vrátiť k minulým životom, s cieľom zistiť počiatky svojich problémov, ak je to potrebné.

Teória minulých životov ostane až do jej potvrdenia len na úrovni viery. Z pohľadu terapeutického procesu však nie je dôležité ani podstatné či minulé životy existujú alebo nie.

Je založená na princípe doplnenia informácií na úrovni vedomia, ktoré sa tam nenachádzajú z dôvodu určitého prežívania udalostí. Častým dôvodom chýbajúceho uvedomovania je prežitie traumy, či nemožnosť prejavovať individualitu.

Chýbajúce uvedomenie neskôr spôsobuje problém. Znovuprežítím a doplnením informácií dochádza k doplneniu informácií na úrovni vedomia, pričom daný problém stráca svoju silu vplyvu a ostáva už len skúsenosť.

Ktokoľvek, kto je schopný komunikovať.

Ide o terapiu rozhovorom, takže nepotrebujete nič špeciálne. Je vhodné, aby ste si pripravili tému, ktorú by ste chceli riešiť.

Každý človek je jedinečný s jedinečným hľadaním riešenia. Na niektorý problém stačí jedno sedenie, na iné ich treba niekoľko. Väčšinou je po prvom sedení terapeutovi (auditorovi) aj klientovi jasnejšie, koľko približne sedení bude potrebných. Dopredu to ani pri zdanlivo jednoduchom probléme nie je možné povedať.