Oxfordská analýza schopností™

Rezervované!

Čas a termín vyhodnotenia bol rezervovaný. Potvrdenie by ste mali mať na emaili.3000+ šťastných absolventovUž viac ako 20 rokov v KošiciachTeraz na krátky čas zdarma, bez záväzkov